Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2008

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων εκρίζωσης

Αιτήσεις μέχρι 5/9/2008 για την τρέχουσα περίοδο, μπορούν να υποβάλλουν όλοι οι αμπελουργοί, που θέλουν να συμμετάσχουν στο κοινοτικό πρόγραμμα «Οριστική εγκατάλειψη αμπελώνων (πριμοδότηση εκρίζωσης), που ξεκίνησε στο πλαίσιο της νέας ΚΟΑ οίνου –Καν. (ΕΚ) 479/2008 –από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Λάρισας, στα κατά τόπους γραφεία Γεωργικών Εφαρμογών, καθώς και στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λάρισας.
Να υπενθυμίσουμε ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει τα 1.476 ευρώ / στρέμμα, για τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η εκρίζωση θα ισχύσει έως το τέλος της αμπελοοινικής περιόδου 2010 -2011.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη στο πρόγραμμα εκρίζωσης είναι:
Αίτηση αμπελουργού σύμφωνα με το υπόδειγμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λάρισας.
Αμπελουργικό Μητρώο ενημερωμένο και επικαιροποιημένο.
Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών των δύο τελευταίων ετών, 2006 και 2007 και για τον υπολογισμό του μέσου όρου της απόδοσης, μία επιπλέον δήλωση της περιόδου αναφοράς 2003/04 -2007/08.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα 2410.582770 Λάρισα,
24910.22294 Φάρσαλα,
24920.22251 Τύρναβος,
24930.29710 Ελασσόνα,
24940.22219 Αγιά,
24950.31000 Γόνοι,
24950.51484 Συκούριο,
24950.41204 Πυργετός και
2410.582701 Λάρισα.
Πηγή: www.agronews.gr

www.2410.gr