Τετάρτη, 30 Απριλίου 2008

Διεκδικηστε χρηματοδοτηση πανω απο 500.000 ευρω

Σ ημαντική χρηματοδότηση που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ παρέχει το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας, όλων των μεγεθών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε νέους επιχειρηματίες που ενεργοποιούνται σε όλη τη χώρα, αλλά και σε παλαιότερους που επιθυμούν να αναπτύξουν τη μονάδα τους επενδύοντας σε σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες.
Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτούνται τρεις ενέργειες. Επιχορήγηση του επενδυτικού σχεδίου, φορολογική απαλλαγή και επιδότηση των νέων θέσεων εργασίας. Τα ποσοστά της επιχορήγησης και της επιδότησης της απασχόλησης είναι διαφορετικά ανά γεωγραφική περιοχή και μπορούν να φτάσουν από 20% έως 60% επί του συνόλου του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Ενώ το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής μπορεί να φτάσει έως 100%.
Η καταβολή των ενισχύσεων γίνεται είτε με προκαταβολή 50% του προϋπολογισμού είτε με καταβολή σε δύο ισόποσες δόσεις: με την υλοποίηση του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και με την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Ενώ επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή φαρμάκων και σκευασμάτων βιολογικής βάσης, την ανάπτυξη προηγμένων διαγνωστικών ιατρικών μεθόδων, σε επενδύσεις βιοϊατρικής, συστημάτων ρομποτικής, οπτικών ινών, αντισεισμικών και υβριδικών ενεργειακών εφαρμογών, λαμβάνουν προσαύξηση 10% στη βαθμολογία τους.
Στις δαπάνες που επιχορηγούνται είναι η κατασκευή, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Επιχορηγούνται επίσης η αγορά οικοπέδου, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις, αλλά και η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών. Ακόμα ενισχύονται δαπάνες που συνδέονται με τη μεταφορά τεχνολογίας ή αφορούν τα τέλη για τη διεθνή κατοχύρωση της εφεύρεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν το φάκελο υποψηφιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια που ισχύει ο αναπτυξιακός νόμος (έως το 2013). Σε ό,τι αφορά τα έργα προϋπολογισμού έως 2.000.000 ευρώ μπορούν να ενημερώνονται και να υποβάλλουν την αίτηση στις κατά τόπους περιφέρειες, ενώ για επενδυτικά σχέδια άνω των 2.000.000 ευρώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (τηλ. 210-3332267), όπου μπορούν να καταθέτουν και την αίτηση.
Συμβουλές στους υποψήφιους επενδυτές
Επωφεληθείτε, τώρα, από την επιχορήγηση του προγράμματος για να ιδρύσετε τη δική σας επιχείρηση. Αξιοποιήστε μια μορφή προηγμένης τεχνολογίας και δημιουργήστε τη δική σας εταιρία παραγωγής φαρμάκων στη Λάρισα, προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ.
Το «κάνω καριέρα» σας παρουσιάζει τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογηθεί θετικά το επενδυτικό σας σχέδιο:
1 Η τεχνολογία που θα επιλεγεί πρέπει να έχει εφαρμοστεί σε διεθνές επίπεδο τεκμηριωμένη για αρκετό χρονικό διάστημα.
2 Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι νέα, οι μεθοδολογίες και οι διεργασίες σύγχρονες και ο ειδικός εξοπλισμός προηγμένης τεχνολογίας.
3 Το προϊόν ή η υπηρεσία που θα παραχθεί πρέπει να δημιουργεί συγκριτικό τεχνολογικό πλεονέκτημα.
4 Η στελέχωση και οργάνωση της επιχείρησης να γίνει με εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Παράλληλα η ύπαρξη μονάδας δοκιμών και διαδικασιών ελέγχου ποιότητας κρίνεται απαραίτητη.
5Ο φορέας πρέπει να παρουσιάσει συμφωνητικά ή συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας, μορφές και κόστος συνεργασίας με ανάλογες επιχειρήσεις.
6Θετικά προσμετρώνται για την παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος διπλώματα ευρεσιτεχνίας του επενδυτή ή άδειες αποκλειστικής χρήσης τεχνογνωσίας.7Απαραίτητη προϋπόθεση η έρευνα αγοράς ή η επαρκής τεκμηρίωση αναγκαιότητας χρήσης, καθώς και η εξασφάλιση προσυμφώνων συνεργασιών και διανομής των προϊόντων.
8Τέλος, πρέπει να υπάρξει εκτίμηση του τεχνολογικού κινδύνου και της τεχνολογικής αβεβαιότητας.
Η ταυτότητα του προγράμματος
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ: Νεοϊδρυόμενες και υφιστάμενες επιχειρήσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς τομέα και τουρισμού.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: 20-60% επί του προϋπολογισμού.ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000€ - 500.000€ (Δεν υπάρχει όριο για το μέγιστο ύψος του προϋπολογισμού).ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Ολο το διάστημα ισχύος του αναπτυξιακού νόμου.ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ολη η ελληνική επικράτεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: