Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2008

Λάρισα "Η Επόμενη Μέρα"

Η γενική τράπεζα στην κύπρου

Η ATTICA BANK στην κύπρου


Η PROTONBANK στην κύπρου

Η Eurobank απέναντι από το σοκολά στην κύπρου

Η Μαρφιν στην κύπρου δίπλα στο σοκολά


Η ASPIS BANK απέναντι από το στρατοδικείο λάρισα


Η αγροτική τράπεζα στην πλατεία ταχυδρομείου


Η Αγροτική Τράπεζα στην Μανδηλαρά (δίπλα στο ηδιστον)

Δεν υπάρχουν σχόλια: